Serwis Zouzabags.com chroni prawo do prywatności swoich Klientów.

Przetwarzanie danych osobowych Klientów

Zouzabags.com przetwarza dane osobowe zebrane od Klientów w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych i przechowywany na serwerze Zouzabags.com w specjalnej strefie zapewniającej właściwą ochronę.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych
Zouzabags.com  zapewnia każdemu Klientowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zakres udostępniania informacji

Zouzabags.com nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Pliki Cookie

Zouzabags.com może wykorzystywać dla celów oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych tzw. pliki cookie, umieszczane na komputerze Klienta po kliknięciu lub obejrzeniu reklamy. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych.

Istnieje możliwość zablokowania zbierania tych informacji poprzez zablokowanie (wyłączenie) plików cookie w ustawieniach komputera Klienta. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania niektórych serwisów internetowych. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookie. Aby, mimo wszystko, wyłączyć pliki cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

Przeglądarki dają również możliwość skasowania wszystkich bądź wskazanych przez Klienta plików cookie znajdujących się na komputerze, bez konieczności ich blokowania.

Prawa autorskie

Uprzejmie informujemy, że wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do utworów wykorzystanych na niniejszej stronie jest Sprzedawca – Fashion PR. Jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów w celach  innych niż użytek osobisty (m.in. zdjęć, tekstów, grafiki), bez wyraźnej i pisemnej zgody Sprzedawcy – Fashion PR stanowi naruszenie prawa.

Właścicielem serwisu jest Sprzedawca – Fashion PR.

Dane do kontaktu z nami, w tym do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną prywatności, znajdują się na stronie Zouzabags.com